Τεχνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία κάποιου προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το Τεχνικό Τμήμα: support@melissinos-store.gr

Εγγύηση

Προϊόντα εντός εγγύησης θεωρούνται όλα εκείνα για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης που ορίζεται από τον κατασκευαστή και δεν έχουν υποστεί μεταβολές ή φθορές από εξωτερικούς παράγοντες στα επιμέρους τμήματα τους, όπως ενδεικτικά κοπή καλωδίων, οξείδωση, εξωτερικά χτυπήματα, αλλοίωση από χημικά, βαφή και σε κάθε περίπτωση διατηρούν το γνήσιο λογισμικό (Firmware) του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο. Τέλος, δεν έχουν υποστεί βλάβη από υπέρταση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ο χρόνος εγγύησης εκκινεί από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στο νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο) του προϊόντος και έχει χρονική διάρκεια ανάλογα με το προϊόν, όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή. Η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για την καλή λειτουργία τυχόν δωρεάν υπηρεσιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Προϊόν εντός εγγύησης μπορεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί με ίδιο ή νεότερο μοντέλο ανάλογης εξωτερικής εμφάνισης και τεχνικών χαρακτηριστικών.

Επισκευές προϊόντων εκτός εγγύησης χρεώνονται. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα μας για να ενημερωθείτε για το κόστος της επισκευής.

Επιστροφές Ελλαττωματικών ή DOA προϊόντων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν που αγοράσατε γιατί θεωρείτε ότι είναι ελλαττωματικό ή ότι το προϊόν είναι Dead-On-Arrival (DOA), θα πρέπει εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του σε εσάς να ενημερώσετε το Τεχνικό Τμήμα μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@melissinos-store.gr γνωστοποιώντας το πρόβλημα. Για προϊόντα που έχουν μας δηλωθεί ελαττωματικά ή DOA, διενεργείται πάντα διαγνωστικός έλεγχος από το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας μας.

Έλεγχος και Επισκευές

Προϋποθέσεις παραλαβής προϊόντων:

  • Πριν την αποστολή του προϊόντος στην Εταιρεία μας, είναι απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία σας με τον αρμόδιο πωλητή ή το Τεχνικό Τμήμα μας.
  • Το προϊόν προς αποστολή θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το δελτίο αποστολής και το έντυπο επιστροφής υλικού (RMA) με την αναλυτική περιγραφή του προβλήματος.
  • Η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες προϊόντων τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από αυτήν, είτε αυτά είναι εκτός ή εντός εγγύησης.

Η ενημέρωση για την παραλαβή του προϊόντος από το τεχνικό τμήμα, η διαδικασία ελέγχου, καθώς επίσης και οι προσφορές επισκευών, γίνονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος Ticket. Ο εκτιμώμενος χρόνος ελέγχου και επισκευής είναι 2-5 εργάσιμες ημέρες. Για ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα σας κρατάμε ενήμερους μέσω του συστήματος Ticket. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του προϊόντος από το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας μας, η συσκευή ενδέχεται να αποσταλεί στον κατασκευαστή και ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τις 30 εργάσιμες ημέρες.

Τα προϊόντα ενδέχεται να επιστραφούν στον πελάτη τις αρικές εργοστασιακές ρυθμίσεις τους. Συνεπώς, δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί κατά τη χρήση του προϊόντος, ενδέχεται να σβηστούν. Η melissinos-store.gr δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή λογισμικού από τη συσκευή και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση η οποία εγείρεται από τον πελάτη, ή από τρίτους, ή από τον πελάτη για λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων θετικών ή αποθετικών ζημίων.

Η melissinos-store.gr δεν είναι υπεύθυνη για πιθανή ζημιά ή απώλεια του προϊόντος κατά την μεταφορά του από τον πελάτη προς την έδρα μας.

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας της συσκευής κατά τη μεταφορά της από την Εταιρεία μας προς τον πελάτη, η ευθύνη της Εταιρείας μας περιορίζεται στην αντικατάσταση της συσκευής με άλλη καινούργια ή μεταχειρισμένη, ίδιου ή νεότερου μοντέλου και δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω αποζημίωση για οποιοδήποτε άλλο λόγο συμπεριλαμβανομένων θετικών ή αποθετικών ζημίων. H μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Εταιρεία μας περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν.

Χρεώσεις Μεταφορικών

  1. Για επιστροφές προϊόντων (εκτός περίπτωσης 3, βλέπε παρακάτω) προς την Εταιρεία μας, ο πελάτης αναλαμβάνει το κόστος και τον κίνδυνο της μεταφοράς.
  2. Για την αποστολή των επισκευασμένων προϊόντων προς τον πελάτη, η melissinos-store.gr αναλαμβάνει το κόστος και τον κίνδυνο της μεταφοράς.
  3. Σε περίπτωση λάθους αποστολής από την πλευρά της Εταιρείας μας ή διαγνωσμένου προϊόντος ως ελλαττωματικού ή DOA, το κόστος μεταφορικών για την επιστροφή του το αναλαμβάνει η Εταιρεία μας, εφόσον η αποστολή γίνει με συνεργαζόμενη εταιρεία που θα σας υποδείξουμε.

Με την αποστολή των προϊόντων προς επιστροφή, ο πελάτης αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους καθώς και τον ισχύοντα τιμοκατάλογο χρεώσεων του Τεχνικού Τμήματος.