Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης της αγοράς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, είναι πλήρες και η αρχική συσκευασία του είναι άθικτη.

Η δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση b2b@novatronsec.com αναφέροντας τον αριθμό του τιμολογίου μας.

Η επιστροφή γίνεται με χρέωση του πελάτη εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της δήλωσης υπαναχώρησης. Εφόσον εντός του εν λόγω διαστήματος το προϊόν παραληφθεί από εμάς και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, είναι πλήρες και η αρχική συσκευασία του είναι άθικτη, θα πιστωθεί το τίμημα που αφορά στο συγκεκριμένο προϊόν, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα λήψης της δήλωσης υπαναχώρησης.

Ακύρωση παραγγελίας

Παραγγελίες που δεν έχουν εκτελεστεί (τιμολογηθεί), μπορούν να ακυρωθούν ενημερώνοντάς μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales@melissinos-store.gr.

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν γιατί θεωρεί ότι είναι ελαττωματικό ή ότι το προϊόν είναι DOA (Dead-On-Arrival), θα πρέπει εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του να ενημερώσει το Τεχνικό Τμήμα μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση support@novatronsec.com, γνωστοποιώντας το πρόβλημα.

Για προϊόντα που έχουν μας δηλωθεί ελαττωματικά ή DOA, διενεργείται πάντα έλεγχος από το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας μας.

Η αποστολή για τον τεχνικό έλεγχο γίνεται με χρέωση και κίνδυνο του πελάτη προς την έδρα της εταιρείας μας. Εφόσον διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι πράγματι ελαττωματικό ή DOA, θα πιστωθεί το κόστος μεταφοράς προς την εταιρεία μας.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας μας ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό ή DOA, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να το επιστρέψουμε με δική σας χρέωση και κίνδυνο, με τον τρόπο που θα μας υποδείξετε.

Εάν το προϊόν καλύπτεται από την εργοστασιακή εγγύηση, τότε είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας μας είτε να το επισκευάσει, είτε να το αντικαταστήσει.

Εάν το προϊόν δεν καλύπτεται από την εργοστασιακή εγγύηση και επιθυμείτε την επισκευή του, το Τεχνικό Τμήμα μας θα σας ενημερώσει για το κόστος της επισκευής.